Lời khuyên

Năm bí quyết kinh doanh bất động sản dành cho người vốn ít

Năm bí quyết kinh doanh bất động sản dành cho người vốn ít

Nhiều người cho rằng để đầu tư và kinh doanh bất động sản cần một số vốn lớn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác khẳng định không cần nhiều tiền, chỉ cần bỏ ra khoảng 100 triệu đồng là đã có thể tham gia vào lĩnh vực này.