Chính sách - Quản lý

TP.HCM: Thêm 3 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

TP.HCM: Thêm 3 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho 3 dự án tại TP.HCM được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ diện tích 25m2

Bộ Xây dựng cho phép xây căn hộ diện tích 25m2

Theo Thông tư 21 có hiệu lực từ ngày 1/7 của Bộ Xây dựng, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25m2.

TP.HCM: Thêm 3 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

TP.HCM: Thêm 3 dự án được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho 3 dự án tại TP.HCM được bán nhà ở hình thành trong tương lai.